Bouwbeschrijving voor een zwembad

Beschrijving hoe de ruwbouw van een bouwkundig zwembad te realiseren.

Vergunning.
Sinds 1 oktober 2010 is er een belangrijke wetswijziging in gang getreden. De WABO is sterk van invloed op de aanvraag voor uw vergunning. Tegenwoordig gaat het meer om de aanvraag voor een omgevingsvergunning, terwijl de eisen voor de kwaliteit van de bouw onverminderd van kracht zijn.

U kunt het beste de volgende site bezoeken voor meer informatie:
www.omgevingsloket.nl

Bouwtekening.
We krijgen veel vragen over bouwtekeningen. Een bouwtekening voor een zwembad is niet ingewikkeld en vergt ook geen technische details. Doorgaans verstrekken wij enkel een schets op basis van uw wensen en de te leveren inbouwdelen. Wanneer u een professionele tekening wilt (voor een vergunning NIET nodig) dan kunnen we tegen betaling daarin voorzien.

Wat betreft de ruwbouw?

 1. graafwerkzaamheden
 2. betonvloer storten
 3. muren optrekken – betonblokken of eps
 4. plaatsen inbouwdelen
 5. PVC leidingen aanleggen
 6. bevestigen randtegels
 7. aanvullen grond

Beste tijd om te bouwen?
In principe kan de ruwbouw altijd uitgevoerd worden, met uitzondering van de vorstperiode. Doorgaans vindt het plaats wanneer men het zwembad gaat bouwen, maar soms wordt de bouw gesplitst. In het najaar de ruwbouw, zodat de grond weer aangevuld kan worden, en in het voorjaar de folie en filterinstallatie / overige producten.

Levering kan plaatsvinden in verschillende fases, dus geen onnodige opstal van producten die pas een half jaar later gebruikt gaan worden!

Graafwerkzaamheden.
Het gat dient tussen de 100 en 120 cm extra uitgegraven te worden ten opzichte van de binnenmaten van het zwembad. Een graafmachine is zeer aan te raden hiervoor, alsmede een laser voor het afvlakken van de bodem.

Het afvoeren van de grond kan kostbaar zijn. Indien een ‘schonegrondverklaring’ nodig is, dan kan dit erg prijzig zijn. Bel dan met de plaatselijke grondbank voor advies. Laat een gedeelte van de (gele) grond achter voor het aanvullen! Het ophogen van de tuin is natuurlijk ook een goede bestemming voor de grond.

Bronbemaling is gelukkig niet vaak nodig in Nederland.

Betonvloer storten.
Als de ondergrond goed vlak is, is het tijd voor de betonvloer. Deze dient ca 15 cm dik te zijn en van middel kwaliteit (vraag de betoncentrale of aannemer). Een enkele wapening van 6 of 8 mm is ook voldoende. Of een bekisting nodig is, ligt aan de aannemer en hoe het gat is uitgegraven.

De vloer dient volledig waterpas gemaakt te worden. Daarnaast is het advies de vloer te ‘vlinderen’, ofwel geheel glad te maken. Hierdoor is verdere aanpassing aan de vloer niet meer nodig! Eventueel kan later de vloer geëgaliseerd worden.

Muren optrekken.
Hierin dient u een belangrijke keuze te maken.

Doorgaans kan men kiezen tussen:

 • betonblokken
  Deze meten ongeveer 19x20x29 cm en zijn hol. Deze worden gemetseld of verlijmd. Een wapeningstrip in de voeg kan gebruikt worden (murfor). De afwerking is ruw en daarom dient de binnenzijde voorzien te worden van stucwerk of isolatieplaten (EPS waarde van 150 of 200).
 • polystyreen of styropur bouwstenen
  Deze zijn recent erg populair geworden. Doorgaans zijn ze een stuk duurder dan betonblokken, maar veel eenvoudiger en lichter in de verwerking. Particulieren dienen zich wel bewust te zijn van de complexiteit van bouwen hiermee!

De blokken worden gestapeld, verankerd aan de vloer en later volgestort met beton. De afwerking is al geheel glad aan de binnenzijde en dus gereed voor folie!

Plaatsen inbouwdelen.
Tijdens het optrekken van de muren dienen de inbouwdelen geplaatst te worden. Informeer naar de juiste posities hiervoor. Doordat we een lage wandaanzuiging prefereren boven een bodemput, kan de vloer al gemaakt worden voordat de inbouwdelen aanwezig zijn.

In een tekening geven we de juiste posities en hoogtes aan, in overleg met u omtrent de positie van de filterinstallatie en afhankelijk van een afdekking of de wind.

PVC leidingen aanleggen.
Aangezien de leidingen in de grond worden gelegd dienen deze goed ingepland te worden. We werken met 50 en 63 mm buizen (dikker bij jetstream) en alle buizen zijn drukbestendig. De meeste koppelingen zijn universeel. U kunt zelf materiaal aanschaffen of door ons laten leveren. U bent dan verzekerd van de juiste aansluitingen en schroefdraad.

De aanleg is niet moeilijk, maar vergt wel een secure handeling van schoonmaken en lijmen. De buizen zijn in pijp verkrijgbaar (niet buigzaam) of flexibel. Hier heeft u minder bochten nodig, maar dit is niet mooi aan de muur te bevestigen met muurbeugels.

De leidingen worden tot aan de plaats van de filterinstallatie gebracht waarna de grond kan worden aangevuld.

U kunt de leidingen ook door een specialist laten aanbrengen!

Randtegels bevestigen.
Als de folie is geplaatst kan de randtegel worden geplaatst. Aangezien de randtegel erg goed zichtbaar is, dient dit zeer zorgvuldig te gebeuren! De randtegel wordt in de specie gelegd en de voegen worden aangebracht. Afhankelijk van de aannemer/metselaar kan een alternatieve bevestiging (bv verlijming) worden toegepast. Ook komen houten randen voor.

Aanvullen grond.
Tot slot wordt de grond aangevuld. Het advies is om dit met gestabiliseerd zand te doen, dit voorkomt altijd een mogelijke instorting van de wanden indien het zwembad leeg is. Het mag nadien NIET worden aangetrild! Hou rekening met inklinken voordat u een terras (in beton) gaat aanleggen!